קשרים או כישורים? על הגיונותיה של הפרוטקציה והמאבקים בה

הפרוטקציה אינה רק תופעה תרבותית, אלא היא תופעה מדינתית השלובה בכח הפוליטי של המנגנונים המרכזיים של המדינה, פרופ' ברזילי מצביע על האמצעים המשפטיים להתמודדות עם התופעה.

לצפייה במאמר לחץ כאן