סמלים (Symbols) במשפט: איסור גידול חזיר כמשל

המאמר עוסק בשאלה כיצד איסורים משפטיים ביחס לגידול וצריכה של חזיר בישראל שיקפו וקידמו סמלים במשפט, וכיצד סמלים אלה עיצבו את הגבולות הפוליטיים והחברתיים בין המדינה .לבין החברה ובין קהילות חברתיות ופוליטיות שונות

לצפייה במאמר לחץ כאן