השפה הדו-ערכית של עורכי דין בישראל: פוליטיקה ליברלית, כלכלה ליברלית, שתיקה והתנגדות

המאמר בוחן מחקרית והשוואתית את חשיבותם של עורכי דין בישראל לשיח הציבורי ולביקורת חברתית-פוליטית. המאמר מסביר את חשיבותם העקרונית של עורכי הדין למשטרים פוליטיים ובמיוחד לדמוקרטיות. בנוסף, מציג המאמר נתונים השוואתיים מקוריים, שמלמדים כי בישראל יש שיעור עורכי הדין הגבוה בעולם הדמוקרטי ביחס לגודל האוכלוסייה. בעקבות זאת מנסה המאמר לנתח מהי המשמעות של עורכי הדין הישראלים להתפתחות דמוקרטיה בישראל ושיח ציבורי בה.

לצפייה במאמר לחץ כאן