המשפט כשדה במסגרת של כוח פוליטי: האם בתי משפט הם נשאי שינוי חברתי-פוליטי, ואם כן – כיצד?

תקציר

המאמר מציע את המונח "המרה תוספתית" כדי להסביר את חשיבותו המוגבלת של המשפט כממיר בעיות חברתיות לבעיות חוקתיות ובכך משרת מטרותיהן של אליטות פוליטיות. השאלה המרכזית בה עוסק המאמר הינה האם בתי המשפט של המדינה גורמים לשינוי חברתי. הוא מתאר תהליך היסטורי המתרחש בחברה הישראלית של מעבר מדומיננטיות של מפלגות לדומיננטיות של האתוס המשפטי ולמשפטיזציה של החיים הפוליטיים. לטענת פרופ' ברזילי השדה המשפטי אינו מתאים לכינון שינויים משפטיים בניגוד לשדה הפוליטי ולכן יש לשקול דרכים אחרות לשינוי חברתי.

לצפייה במאמר לחץ כאן